Nyheter og notiser 2022

Veteranbil-entusiast fra GMK ?

Jorun Vang fra Gudbrandsdalsmusea har sendt oss denne E-posten . Det finnes sikkert flere kandidater fra GMK.  Send meg gjerne forslag :

Hei!
Vi vil lyfte fram ein veteranbil-entusiast i samband med kåringa av månadens friviljug. Dykk les meir om det her: https://gudbrandsdalsmusea.no/historiar/forslag-friviljug-mars-gudbrandsdalsmusea
Hjelp oss å finne den rette! Takk for at dykk delar informasjon om dette i forum hjå dykk!
Med beste helsing Jorun Vang, Gudbrandsdalsmusea

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-oo-o-o-o-o-oo-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

GMK er invitert til Country/bilmesse ved Fåvang krk. Kristi Himmelfartsdag 26.mai 2021 fra kl. 13.00, Alle kjøretøy er velkomne.

17-MAICRUISE PÅ VINSTRA !!!!! 2022

Endelig kunne vi ønske velkommen til et nytt gatecruise på Vinstra den 17-mai. Vi gjennomførte arrangementet i gammel tradisjon ; Samles ved GE-bygget/ Ysteriet i Strandgata på Vinstra fra kl.15.00 og utover.  Vi samarbeidet med russen , og starter opp i Nedregata kl.15.45 og kjører fram til Sødorptunet.

Arrangementet er åpent for kjøretøy eldre enn 2002-modeller. Åpent for alle registrerte kjøretøy. Vi vil ikke la lastebil/vogntog med tilhenger starte av sikkerhets-messige årsaker. La tilhengeren stå 🤔

Det oppfordres til lav hastighet - og god avstand mellom kjøretøyene.
VELKOMMEN 😉

_________________________________________________________________

Siste nytt om Julemiddagen 19.desember

13. des, 2021
JULEMIDDAG FOR 20 GMK.MEDLEMMER
Pandemien har nok en gang satt kjepper i jula for ett av våre arrangement ;
GMK hadde invitert til gratis juletallerken for sine medlemmer med respektive nå søndag 19. Ei uke før påmeldingsfristen var omme, vart det innført nasjonale restriksjoner i forb. med coronaen som med førte 1 m-regel og maksimun 20 deltagere på slike tilstelninger.
Vi hadde 22 påmeldte, men da var det noen som trakk seg. Andre har imidkertid kommet i tilegg (fristen var søndag kveld) så pr. skrivende stund er det 20 på
lista + 2 på venteliste i tilfelle avbestillinger.

___________________________________________________________________________

17-MAI - "FRONSRUNDEN" 2021

Corona'n har nok et år satt kjepper i hjula for oss 17.mai. Det tradisjonelle opptoget i Nedregt. på Vinstra i forbindelse med russetoget må nok en gang avlyses. Men ;..............

GMK sammen med AmCarHDfron arrangerer nok en gang til FRONSRUNDEN 😉
Avreise fra GE-bygget på Vinstra - solsida sørover til Harpefoss - kryssing av Laugen og videre sørover til Lia og over Laugen til Dalegudbrands Gard. Herfra Gudbrandsdalsvegen nordover til Harpefoss. Herfra over til baksida og via Ruste til Vinstra. Over på solsida og nordover til Kvamsporten med avstikker via Gardvegen nordover til Kvam. Sentrumskjøring via Leikavegen -og etterhvert over Laugen og sørover til Vinstra. Avsluttes ved klubblokala i Strandgata.

Åpent for kjøretøy eldre enn  20 år (2001-modell).- ingen deltgeravgift.Pga corona og smittefare blir det ingen fellesstopp undervegs, så ta med termos og picknick-kurv., Nasjonale og kommunale coronabestemmelser gjelder.

HEIDALSTUREN 5.SEPT 2020 VART EN SUKSESS

Den 5.sept. 2020 vart det en historisk begivenhet i Gudbrandsdalen :
Klubbene Fåvang Amerikanerklubb, Gudbrandsdal Motorvognklubb,  AmCarHDfron , Vinstra og Wreck Cruiser, Otta gikk sammen om turen "Piknik i Heidal".

Det hele startet i Fåvang der et håndfull deltagere satte kursen nordover til Vinstra. Her fikk de møte ca. 35 turdeltagere fra GMK og AmCarHDfron og også flere "klubbløse". Peer Gynt kjøpesenter spanderte kaffe og baguetter på deltagerne før start. På Sjoa sluttet 8 kjøretøy fra Wreck Cruisers seg til kolonnen. I alt 48 kjøretøyer svingte etter hvert inn på Jotuneheimen Feriesenter og fant fram medbragt mat og drikke fra piknikkurven.

Etter lunch fortsatte turen til Randsverk , der en mengde gjester fra campingen møtte opp som tilskuere. Videre via Lemonsjøen og Tessand ned til Vågå. Kort stopp her før ferden fortsatte til Kvam og Jafs Sinclair.

Tusen takk til Jotunheimen Feriesenter,  samarbeidende klubber og hyggelige deltagere. Det vart allerede ytret ønske om årlig fellesarrangement som sesongavslutning .

PIKNIKK-TUR I DET BLÅ - 5.SEPT.2020

5.sept. skulle GMK tradisjonelt arrangert det årlige Gudbrandsdalsløpet. Da dette måtte avlyses pga. Corona-epidemien, har vi i stedet gleden av å invitere til en høsttur denne datoen :

Kl.11.00-12.00  ; Oppmøte ved Peer Gyntsenteret , Vinstra. Senteret spanderer
                            kaffe og rundtsykke på deltagerne.

Kl.12.00             Avreise fra senteret. Via Gudbrandsdalsvegen til Sjoa. Opp                                      gjennom Heidal til Jotunheimen Feriesenter.  Her gjør vi                                            strandhugg, og hver enkelt finner fram Campingutstyret fra 60-
                          70 tallet, samt mat og drikke fra piknik-kurven.  Kiosk og toalett.

Ca.kl.13.15        Turen fortsetter via Randsverk til Tessand. Kort stopp i Vågå.
                           Deretter til Otta, Sjoa og stopp ved Jafs Sinclair i Kvam. 
                           Vi får 10 % rabatt  kassa, og vertskapet spanderer dessert og
                           kaffe etter maten.
                           Deretter takk for turen og vel hjem.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CORONA-AVLYSINGER 2020;

Coronaviruset har herjet i disktriktet vårt siden mars i år, og har hele tiden fått sette dagsorden for tilværelsen for de fleste av oss. 
Vi i GMK slapp heller ikke unna. Vi skulle tradisjonelt ha gjennomført Gudbrandsdals-løpet den 5.sept. med Gudbrandsdalsutstillingen påfølgende søndag. Årsmøtet for 2020 vart utsatt til 16.mai, og da hersket det såpass optimisme i GMK-styret at det vart vedtatt at arrangementene skulle gjennomføres som planlagt.

Slik skulle det altså da ikke gå - vi måtte også avlyse. Men vi håper at vi ellerede nå
kan ønske velkommen til både løp og utstilling i 2021 - første helga i september.

VELYKKET 17-MAI ARRANGEMENT FOR GMK, AmCarHDfron og N-Fron kommune

Oppunder 150 deltagere møtte opp ved GE-bygget i Strandgata, Vinstra fra ca kl.14.00 og med  avreise  kl.14.20. Ruta gikk gjennom Nedregata, Vinstra hvor hele kolonnen vart filmet og lagt inn i Nettsendingen som Nord-Fron kommune hadde. Fra Vinstra sørover til Harpefoss, over til baksida og Ruste nordover til Vinstra, Kvam og til Sjoa. Herfra gikk ferden over til solsida og Gudbrandsdalsvegen sørover til Kvam. Stopp ved Sinclair (åpent for servering) hvor opptoget blir filmet fra drone. Fra Sinclair videre til Vinstra og Sundheim og avslutning ved klubbhuset i Strandgata

Arrangementet var åpent for alle, trengte ikke være medlem i noen klubb men måtte ha registrert kjøretøy  som er 20 år eller eldre.
Arrangmentet var underlagt de nasjonale Coronarestriksjonene, og det fokusertes spesielt på 1meters avstanden ved stopp og ansamling av flere personer.

De som ikke hadde anledning til å delta, kunne se overføringen fra Nord-Fron kommune ved å klikke seg inn på kommunenes Facebookside eller ordinære hjemmeside.  Opptoget kan sees de siste 16-17 minuttene av sendingen

Alle fotos : Ole Magnus Røen, Avisa Dølen.

Irene og Magnar Wistad 2640 VINSTRA
Åge Haverstad 2647 SØR-FRON
Bjørn Heide 2640 VINSTRA
Inger Lise Widme 2647 SØR-FRON
Willy Heimstad 2647 SØR-FRON
Dag Gryttingslien 2647 SØR-FRON
Jan Morken 2647 SØR-FRON
Publikum ved Tokvam Ruste, 2640 VINSTRA
Kolonnen har nått Sjoa
Tungbilene på Sjoa

ÅRSMØTEINNKALLING -

Årsmøtet vårt i mars var jo utsatt av kjente årsaker. Nå når det blir lemping av Corona-bestemmelsene  kalles det inn til årsmøte i GMK : LØRDAG 16.MAI - 20 KL.14.00

                                                    Pakkhuset, VINSTRA.

                                                    Vanlige årsmøtesaker. Saker som  ønskes behandlet
    
                                                må være styret i hende innen 10.mai.

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

ÅGE WIDME DØDE I DAG, 3.MAI

Det er med stor sorg vi må meddele at Åge Widme, Sør-Fron døde i dag
etter en tids sykdom. Han ville blitt 67 år i juni d.å.

Åge var en av initiativtagerne til etableringen av Gudbrandsdal Motorvognklubb . (GMK)
Han var med på oppstartsmøtet på Fryatun i mai 2013 ,hvor han da tegnet seg som medlem , nr. 17.Han  var en ildsjel i arbeidet med å få GMK etablert som en klubb som skulle inkludere alle, uansett hvilket kjøretøy og merke den enkelte hadde. Klubben hadde da også tilhold i Åge's lokaler i ysteribygningen på Breivegen, hvor vi de første årene slapp husleie i klingende mynt. I stedet hjalp klubbens medlemmer til med å male bygninutvendig på dugnad.

Åge var også ildsjelen bak arbeidet når GMK arrangerte Vognmannen, det største årlige treffet for tungbilfolket i Kåja og Vinstra.

Våre tanker går med medfølelse til den nærmeste familie . Vi lyser fred over Åge Widme's minne.

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-oo-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

17-MAI CRUISE, Vinstra avlyses for 2020 !!

NB ! NB ! NB ! NB ! ;

GMK har pleid å samarbeide med Nord-Fron kommune og årets russekull om opptog i Nedregata på Vinstra 17-mai. Rødrussen har avlyst russetoget.  Nord-Fron kommune har også avlyst alle tradisjonelle arrangement denne dagen. Alternative arrangement diskuteres og blir offentliggjort om kort tid.

GMK  har i sitt styremøte torsdag 30.apr. vedtatt å utsette dette tradisjonelle og populære arrangementet til 2021.. GMK-medlemmer vil bli invitert til en felles kjøretur til Otta. Oppmøte ved GE-bygget i Strandgata, Vinstra med avreise kl.14.00. ( Invitasjon kommer senere)

Countryfestivalen, Vinstra er utsatt til 2021  Slik situasjonen er pr. dato, vil vi også  utsette    Country Car Meet inntil videre. .Vi i GMK avventer myndighetenes restriksjoner og vil vurdere et alternativt/tilsvarende arrangement senere i sommer.

Styret har i dag vedtatt å agere som om gjennomføring av  Gudbrandsdalsløp- og -utstilling 5 og 6. sept.skal gå som terminfesta. Dette her det mydighetenes restriksjoner som vi legge føringer for.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

FRØNINGER PÅ CADILLACTREFF 2019

Sist helg var det arrangert Cadillactreff på Røros. Lørdag var det utstilling i Røros sentrum.
På cruisingen lørdag deltok 34 kjøeretøy.

Blant de som deltok var Dag Gryttingslien og Odd Kolobekken fra Sør-Fron.

| Svar

Nyeste kommentarer

27.08 | 12:45

Det er ikke forhåndspåmelding, derfor :
Påmelding i sekretariat i Peer Gyntsenteret,Vinstra
Fredag kl. 18.30 - 20.30
Lørdag kl. 08.30 - 10.30
Velkommen !

26.08 | 23:03

Hvordan melder man på seg på løpet

18.08 | 14:39

Motor Sykler

fra 18 år til 2014

15.08 | 10:14

Hei er det noen påmelding til Gudbrandsdalsøpet 2019 ??