Styre og utvalg 2022

Gudbrandsdal Motorvognklubb
2647 Sør-Fron

Organisasjonsnummer: 988 074 519
Bankkonto: 2095.19.53769

Meldinger fra meldingsfeltet går direkte til formann Willy Heimstad.

STYRET I 2022 ;
Willy Heimstad,   leder             - mobtlf. 90038168
Bjørn Berntsen,   sekretær      - 
mobtlf. 90734717         
Odny Rolstad,    kasserer         - mobtlf. 95898100    
Stein A.Dalseg ,  styremedl      - mobtlf. 91889808
Arild Båtberget,   styremedl.     - mobtlf. 95085538
Jan Roger B. Øien, 1.vara        - mobtlf. 97107577
Olav M.Wangen, 2.vara            - mobtlf. 97548999

ARRANGEMENT- OG LØPSKOMITE ;
Rolf Hage                                  - mobtlf. 97751148
Willy Heimstad                          - mobtlf.90038168
Rune Rolstad                            -  mobtlf.97506555
Stein A. Dalseg                          - mobtlf.91889808  
Kjell Ivar Slettmoen   1.vara      - mobtlf.97198333
Tor Doseth             - 2. vara    - mobtlf.90910022

GUDBRANDSDALSLØPET ;
Willy Heimstad                         - mobtlf.90038168
Rolf Hage                                 - mobtlf. 97751148
Stein Dalsegg                             - mobtlf.91889808
Tor Doseth ( 1.vara)               -   mobtlf.90910022
Dag Gryttingslien ( 2.vara)      - mobtlf. 91137551

FORSIKRINGSKOMITE / TAKSTMENN LMK ;
Willy Heimstad                             - mobiltlf. 90038168
Erling Rannstad    
                    - mobilf. 91749789
Rune Rolstad (tungbil)                 - mobtlf.  97506555

VALGKOMITEEN ;         
Erling Rannstad                          -mobtlf. 91749789    


KONTAKTPERSON KLUBBLOKALE :
Jan Roger B. Øien,                    - mobtlf. 97107577

REVISORER
Arild Båtberget                             mobtlf. 95085538  
Stein Plassen                               mobtlf. 97152930  
Skriv inn meldingen din her. Fyll ut skjemaet:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nyeste kommentarer

27.08 | 12:45

Det er ikke forhåndspåmelding, derfor :
Påmelding i sekretariat i Peer Gyntsenteret,Vinstra
Fredag kl. 18.30 - 20.30
Lørdag kl. 08.30 - 10.30
Velkommen !

26.08 | 23:03

Hvordan melder man på seg på løpet

18.08 | 14:39

Motor Sykler

fra 18 år til 2014

15.08 | 10:14

Hei er det noen påmelding til Gudbrandsdalsøpet 2019 ??